2008-12-22

Kallelse till undersökning

En person med klamydiainfektion säger att han/hon har haft samlag med dig.
Det finns risk för att du också har klamydia.

Klamydia är en bakterie som kan sprida vid samlag. Den kan ge upphov till flytningar och sveda från urinröret. Infektionen kan sprida sig till äggledarna hos kvinnan och bitestiklarna hos mannen, vilket i sällsynta fall kan leda till oruktsamhet - sterilitet.

Det är vanligt att man har en klamydiainfektion utan att själv märka några symtom.
Sök barnmorska/sjuksköterska/läkare för undersökning så fort du kan. Det går bra att kontakta ungdomdmottagning, barnmorskemottagning, vårdcentral eller HUD/STF-klinik.
Både män och kvinnor kan lämna ett urinprov men urinen ska ha varit i blåsan i 1-2 timmar före provtagning. Kvinnor som har symtom bör även göra en gynekologisk undersökning. Tysnadsplikten för personalen är absolut. Alla uppgifter som framkommer vid ditt besök är sekretesskyddade.
Du skall naturligtvis inte ha samlag till dess du är undersökt och fått eventuell behandling.
Tag med detta brev till mottagningen så att de vet vilket/vilka prover som ska tas.
Enligt smittskyddslagen är vi skyldiga att ta reda på om du sökt läkare. Enda sättet för oss att få detta besked är att din läkare/sjuksköterska/barnmorska får detta brev och skickar tillbaka nedanstående talong till oss.
Besök och medicin är kostnadsfritt.
om du redan undersökts, var vänlig ring oss snarast och meddela detta:
Telefonnummer: 031 346 06 85
Underskrift/datum Stefan Laaek(?)
SMC
Kaserntorget 11a, 4 vån
411 18 GöteborgJA MEN GOD JUL DÅ FÖR HELVETE