2009-01-03

TENS.

Jag reser mig endast tack vare min TENS apparat.

Livet suger

10%

Tur att dom resterande 90% går åt till att vara glad på barnen

Inga kommentarer: