2009-03-22

1. GU-19770 - Röntgensjuksköterskeprogrammet 180hp Dagtid,Normal undervisning, Helfart (100%), Utbildningsprogram,Göteborgs universitet, Göteborg

2. GU-19708 - Logopedprogrammet 240hp Dagtid,Normal undervisning, Helfart (100%), Utbildningsprogram,Göteborgs universitet, Göteborg

3. GU-19706 - Dietistprogrammet 240hp Dagtid,Normal undervisning, Helfart (100%), Utbildningsprogram,Göteborgs universitet, Göteborg

Inga kommentarer: