2009-04-19

När man vet att det inte går, varför inledar man då något?

Inga kommentarer: