2009-04-05

Plugg som ska göras under lovet

  • Undersökning psykologi
  • Jämförelse på en sida psykologi
  • Läsa en svenska och en engelska bok
  • Plugga till ett biologiprov
  • Skriva fyra sidor till engelskan
  • Plugga till psykologiprovet

Inga kommentarer: