2008-07-06

Jag har en Emma

  • Jag har en Emma.
  • En Emma som ringer för att kolla att allt är bra.
  • En Emma som ringer och säger att hon saknar mig.
  • En Emma som förstår mig.
  • En Emma som är mer lik mig än vad vi nog egentligen tror.
  • En Emma som betyder oerhört mycket för mig.
  • Emma, tack för att du finns.

Inga kommentarer: